Florbalový krúžok

 • Cieľom tohto tanečného krúžku je naučiť deti správnemu  držaniu tela pri tanci, spoznať rôzne štýly tanca, tancovať v rytme. Tanec sa učíme hravou formou prostredníctvom rôznych pohybových a tanečných hier. Tanečnými prvkami nadväzujeme na nácvik choreografie spojenú s  hudbou moderného štýlu, deťom v dnešnej dobe blízkej. Malým tanečníkom sa ponúka príležitosť, prejaviť  radosť z pohybu a zo získania nových tanečných zručností. Počas školského roka deti motivujeme k ďalšiemu pohybovo – tanečnému rozvoju (prihlásenie sa na ZUŠ) aj k samostatnému vystúpeniu, kde predvádzajú svojim kamarátom a rodinným príslušníkom nacvičené tanečné celky a choreografiu. Pestujeme u detí prirodzené vystupovanie pred verejnosťou a zdravé sebavedomie, disciplínu, samostatnosť a v neposlednom rade aj pamäť.

   

 • Vedúca krúžku

  • Silvia Kyseľová
   učiteľka

   Vedie: Tanečný krúžok 2