Naše triedy

 • Naše triedy

  Naša škola má 5 tried.
 • „Kto sa usiluje o dobro pre dobrý cieľ, nech sa oň usiluje dobrými prostriedkami.“

 • V súčasnej podobe sa proces výchovy a vzdelávania realizuje v piatich triedach MŠ. Priestorové usporiadanie a funkčné členenie priestorov tried umožňuje deťom voľné hry, frontálne, skupinové i individuálne edukačné aktivity, oddych, osobnú hygienu a telesné cvičenia. Triedy majú vlastnú šatňu vybavenú lavičkami a šatňovými skrinkami.  V prvom prízemnom pavilóne materskej školy sa nachádza telocvičňa.

  • 1. trieda
   pani učiteľka BEÁTA a ĽUDMILA
   • 26
    Počet žiakov
  • 2. trieda
   pani učiteľka JULKA a ANNA
   • 22
    Počet žiakov
  • 3. trieda
   pani učiteľka SIMONA a MAGGIE
   • 20
    Počet žiakov
  • 4. trieda
   pani učiteľka BETKA a VIERKA
   • 26
    Počet žiakov
  • 5. trieda
   pani učiteľka SILVIA, LUCIA a MÁRIA
   • 22
    Počet žiakov
 • Ako zapísať dieťa do škôlky?