Naši zamestnanci

spoznajte našich zamestnancov
  • Mária Urbanová
   riaditeľka školy
  • Júlia Bujňáková
   Zastupkyňa riaditeľky školy

   Vedie: Tanečný krúžok

  • Magdaléna Fedorová
   učiteľka
  • Viera Radačovská
   učiteľka

   Vedie: Turisticko-ochranársky krúžok

  • Alžbeta Sedláková
   učiteľka

   Vedie: Dramatický krúžok

  • Simona Kukučková
   učiteľka
  • Anna Tomaščíková
   učiteľka

   Vedie: Športový krúžok

  • Silvia Kyseľová
   učiteľka

   Vedie: Tanečný krúžok 2

  • Ľudmila Reištetterová
   učiteľka

   Vedie krúžok: Hra na zobcovú flautu.

  • Beáta Višňovská
   učiteľka

   Vedie: Gymnastickú prípravku