Vynovili sme

 • 1. polrok školského roka 2017/2018

  P. č.

  Materiálne zabezpečenie

  Suma

  1.

  Revízia bleskozvodov

  249, 60 €

  2.

  Revízia kotlov a komínov

  150 €

  2.

  Výmena svietidiel a ističov za nové – v celej MŠ

  1 089, 76 €

  3.

  Inštalačné práce  na vykurovacom systéme – príprava na zimné obdobie.

   

  139 €

  4.

  Kolotoč + osadenie (realizácia v jarných mesiacoch)

  1 999 €

  5.

  Interaktívna tabuľa + príslušenstvo s montážou

  1 699 €

             6.

  Semafór + dopravné značenie na detské dopravné ihrisko

  657 €

             7.

  Výmena okien (5 ks)– 3. pavilón MŠ  + montáž žalúzií.

  1 300 €

  8.

  Hračky a učebné pomôcky

  911, 93 €

  9.

  Megafón

  56, 98 €

  10.

  Žehličky (2 ks)

  115, 40 €

  11.

  Počítač HP + monitor

  289 €

  12.

  Koberce do tried

  401, 02 €

  13.

  Knihy, metodiky

  61 €

  14.

  Detský stôl

  68, 50 €

  15.

  Reprobox prenosný + mikrofón

  125