Zápis do MŠ

 • Žiadosti prijímame 3 spôsobmi :

  1.V MŠ (bez prítomnosti dieťaťa) od mája 2020 do 15. mája 2020

  • v dopoludňajších hodinách od 00 – 10. 00 hod.
  • v popoludňajších hodinách od 00 – 16. 00 hod.

         za týchto bezpečnostných podmienok:

  • používanie rúšok;
  • odstup od prijímateľa prihlášok: 3 metre.

  Žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie nájdete TU: Žiadosť o prijatie do MŠ;

  2. Alebo žiadosti nájdete a  veľmi jednoduchým spôsobom odošlete elektronicky na adrese: https://mscentrum.edupage.sk/register

  3. Prípadne žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie zašlite poštou na adresu

  Materská škola

  Námestie sv. Martina 80

  082 71 Lipany

  • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa zatiaľ nebude vyžadovať!!!         
  • Rozhodnutia o prijatí budeme zasielať do júla 2020.
  • Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt – čo nie je problém, dodatočne vydáme rozhodnutie o riadnom prijatí;

  Deti mladšie ako tri roky môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné podmienky a deti dosahujú požadovanú úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy.