• O škole

    Materská škola so sídlom na Námestí svätého Martina 80 sa nachádza v centre mesta Lipany a preto ju mnohí poznajú ako Materskú školu Centrum Lipany.

     Pozostáva z troch  funkčných pavilónov – dvoch prízemných a jedného poschodového. Pavilóny sú spojené otvorenými spojovacími chodbami.

    Vlastnú školskú jedáleň materská škola nemá. Stravovanie zabezpečuje ŠJ Hviezdoslavova 1, Lipany.  Súčasťou každej triedy materskej školy sú výdajné kuchynky.

    V súčasnej podobe sa proces výchovy a vzdelávania realizuje v piatich triedach MŠ.