2% dane

 • AJ VAŠE 2% Z DANE NÁM POMȎŽU !!!

  DARUJTE iCH DEŤOM Z MATERSKEJ ŠKOLY NA NÁM. SV. Martina 80 V LiPANOCH !
 • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

  Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

  Tlačívá môžte odovzdať aj v kancelárii školy. My ich potom doručíme na daňový úrad

 • Ako postupovať

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

  • Do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
  • Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

  Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri MŠ Námestie sv. Martina 80 Lipany
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Lipany, 082 71, Námestie sv. Martina 19/80
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196170490


  • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  • Riadne vyplňte daňové priznanie.
  • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).
  • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri MŠ Námestie sv. Martina 80 Lipany
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Lipany, 082 71, Námestie sv. Martina 19/80
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196170490


  • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  • Riadne vyplňte daňové priznanie.
  • Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri MŠ Námestie sv. Martina 80 Lipany
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Lipany, 082 71, Námestie sv. Martina 19/80
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196170490


  • Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov