Autoškola pre deti

Projekt
  • Naša materská škola  sa  venuje problematike dopravnej výchovy už od roku 2008. Získaním grantových finančných prostriedkov z  Nadácie Volkswagen na zriadenie prenosného dopravného ihriska sme sa intenzívne začali zaoberať vypracovaním interného edukačného projektu s dopravným zameraním. Pri tvorbe projektu sme vychádzali zo Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy.

    Základom úvodnej časti projektu bola teoretická príprava  v mesiacoch máj, jún s názvom Autoškola pre deti. Jej prioritou  bola problematika  chodca, orientácia v okolí, dopravné prostriedky, povinnosti účastníkov cestnej premávky, hroziace nebezpečenstvá na vozovke. Neskôr podľa vekových osobitostí sa deti oboznámili s pravidlami cyklistu, dopravnými značkami…

    Teoretická dopravná príprava vyvrcholila 27. júna 2019  Detským kvízom, v ktorom deti úspešne preukázali svoje vedomosti. V septembri sa  tešíme na praktickú prípravu už na novozriadenom dopravnom ihrisku.