Detský vodičák

Projekt
  • Naša materská škola je zameraná na zážitkové učenie, resp. duálne vzdelávanie na elementárnej úrovni. Zriadenie dopravného ihriska za  finančnej podpory Nadácie Volkswagen je  príležitosťou, ako deťom priniesť ešte viac autentických momentov, ktoré môžu zažiť na cestách. Od mája  do októbra  prostredníctvom projektu „Bezpečne na ceste“ deti absolvovali teoretickú i praktickú dopravnú  prípravu. Súčasťou edukačného projektu bolo poznanie dopravných značiek  a značenia, deti si vyskúšali premávku na dopravnom ihrisku v úlohe chodcov, ako aj cyklistov, kolobežkárov. Riadili sa podľa dopravných značiek, svetelných semaforov.

    Získali vedomosti o zložkách záchranného integračného  systému – o  práci policajtov, záchranárov a hasičov a tým si vytvoria uvedomelý postoj k týmto dôležitým profesiám a ich nezastupiteľnom mieste  vo vzťahu k záchrane ľudských životov aj pri dopravných nehodách.

    Na základe získaných vedomostí a praktických zručností všetkých absolventov Autoškoly pre deti, ktorú absolvovali od mája do októbra, bolo  vyvrcholením  projektu slávnostné odovzdávanie detských vodičských preukazov. Detské „vodičáky“  rozdal všetkým deťom zamestnanec automobilky Volkswagen pán Jaroslav Fedák, prostredníctvom ktorého materská škola získala cez zamestnanecký projekt grant na zriadenie prenosného dopravného ihriska. Ďakujeme.

    Náš projekt touto aktivitou nekončí. Naopak  budeme čerpať z hodnotenia výsledkov uskutočnených  dopravných aktivít a zefektívňovať a skvalitňovať výučbu dopravnej výchovy v nasledujúcom období.