Dopravné hry s policajtom

Projekt
    1. októbra 2019 sa na našom dopravnom ihrisku uskutočnila beseda s príslušníkom dopravnej polície o tom, ako sa majú správať ako účastníci cestnej premávky pri chôdzi a jazde na chodníku a dopravnom ihrisku, ako sa majú starať o svoje zdravie                                       a bezpečnosť. Aktivity sa zúčastnili deti prípravných oddelení  materskej školy. Cieľom dopravnej aktivity bolo zvyšovať vedomosti detí v oblasti pravidiel cestnej premávky, zlepšovať ich orientáciu ako cyklistov, chodcov v cestnej premávke, naučiť ich bezpečne prejsť cez križovatku. Zámerom polície bolo primeranou formou informovať deti na riziká spojené s nedodržiavaním pravidiel v cestnej premávke, zvyšovať ich zodpovednosť za seba samého, za vlastnú bezpečnosť a správanie.

    V závere si deti prakticky vyskúšali  jazdu  bicyklom, odrážadlom  i rolu chodca v rôznych dopravných situáciách riadených policajtom.