ŠKD

Projekt
  • 16. októbra naši družinári prváci v rámci dopravnej výchovy navštívili novozriadené dopravné ihrisko v Materskej škole na Námestí sv. Martina 80 v Lipanoch. Teoreticky sa najprv vžili do úlohy účastníkov dopravy (cyklista, chodec), oboznámili sa s rôznymi dopravnými situáciami a osvojili si dopravné značky.  Následne využili svoje vedomosti a zručnosti  i prakticky. Vyskúšali  si jazdu na bicykli a kolobežke podľa dopravných pravidiel a správne správanie sa chodca na komunikácii. Ďakujeme materskej škole za pozvanie.
  •                                                                                                              Vychovávateľky ŠKD

                                                                                                            ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany