Trieda ŠAMPIÓN

Projekt
  • Pri príležitosti Svetového dňa bez áut naša materská škola dňa 20. 09. 2019 zorganizovala tradičné podujatie „Trieda šampión“. Titul „Trieda šampión“ získala trieda, ktorej došlo do materskej školy čo najviac detí a rodičov na bicykli, kolobežke alebo kolieskových korčuliach. A všetci sa veru snažili. Ráno do materskej školy prichádzali deti i rodičia i starí rodičia na rôznych prostriedkoch od  bicyklov až po kolieskové korčule. Neúprosné oko p. učiteľky Tomaščíkovej sčítavalo  jednotlivcov za jednotlivé triedy. Víťazom   a vlastníkom pohára „Trieda šampión“ sa stala 5. trieda. Blahoželáme  a ďakujeme všetkým rodičom za podporu tejto aktivity.

    A keďže sme  boli v plnej výzbroji bicyklov, kolobežiek a odrážadiel v dopoludňajších hodinách  sa uskutočnili dopravné hry, ktoré už mali v réžii p. učiteľky jednotlivých tried.