DFS Centrumáčik

  • Cieľom nášho folklórneho krúžku je prostredníctvom rôznych ľudových  hodobno – pohybových hier , ľudových piesní a ľudových tancov oboznámiť detí so zvykmi našich predkov. U detí rozvíjame percepčné zručnosti prostredníctvom rôznych rytmických sprievodov k piesňam, riekankám a to hrou na telo, vytlieskávaním, plieskaním a dupaním. Pri nácvikoch využívame rôzne ľudové piesne a ľudové pásma. Deti sú v krúžku aktívne, radi spievajú a tancujú.

    • Lucia Mihalíková
      učiteľka
  • Ako zapísať dieťa do škôlky?