DFS Centrumáčik

 • Cieľom nášho folklórneho krúžku je prostredníctvom rôznych ľudových  hodobno – pohybových hier , ľudových piesní a ľudových tancov oboznámiť detí so zvykmi našich predkov. U detí rozvíjame percepčné zručnosti prostredníctvom rôznych rytmických sprievodov k piesňam, riekankám a to hrou na telo, vytlieskávaním, plieskaním a dupaním. Pri nácvikoch využívame rôzne ľudové piesne a ľudové pásma. Deti sú v krúžku aktívne, radi spievajú a tancujú.

  • Lucia Mihalíková
   učiteľka
  • Simona Kukučková
   učiteľka

   Vedie folklórny krúžok.

 • Ako zapísať dieťa do škôlky?