Cvičenie s fitloptou

 • Zdravý chrbát s fit loptou v Materskej škole.

  Pod týmto logom funguje krúžok cvičenia s fitloptou

  Ku vzniku krúžku prispel alarmujúci stav zvýšeného výskytu chybného držania tela a iných odchyliek  či už ortopedických alebo iných chýb v psychomotorickom vývine u čoraz mladších detí. Tento nepriaznivý stav sa výrazne zhoršuje nástupom detí do školy. Ťažká aktovka, dlhé a nesprávne sedenie, práca s počítačom, to všetko čaká na  naše deti s nástupom do školy. Na ceste za poznaním, učením a získavaním nových vedomostí akosi zabúdame, že naše dieťa potrebuje aj iné vzory. Ako správne sedieť,  držať telo a ako sa správne hýbať. Práve obdobie medzi 4. a 6. rokom života dieťaťa je charakteristické vývojom obratnosti, rovnovážnych schopností a motorickej koordinácie. Cvičenie u deti prebieha formou hry, ktorá je zameraná nielen na úpravu držania tela ale aj na správne formovanie chodidla a plosky nohy ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť pri vytváraní správnych pohybových stereotypov. Pohybom dieťa realizuje svoje myšlienkové aktivity a samozrejme platí to aj naopak. Fit lopta ako aj iné pohybové činnosti realizované v rámci krúžku s deťmi v skupinke sú vhodnými stimulačnými činnosťami, ktoré deti lákajú a vedú k budovaniu správnych pohybových vzorov. Trpezlivosť, sprevádzaná usilovnosťou a vytrvalosťou sú základnými prvkami v rozvoji pohybových schopností a zručností. Most, lietadlo, lastovičku, bociana , raka , žabku …. zvládnu deti po niekoľkých týždňoch ak usilovne trénujú a baví ich to.      

 • Vedúca krúžku

  • Ľudmila Verešpejová
   externý zamestnanec