Dramatický krúžok

„Spoločne s hrami a rozprávkami“
 • Rozvíjanie estetickej stránky osobnosti dieťaťa, jeho rečových, senzoricko – motorických schopností, sústredenosti, myšlienkových operácií, predstavivosti, fantázie, emocionality aj tvorivosti, rozvoj poznatkov o svete aj rozvoj vôľových vlastností a praktických zručností.

  V priebehu školského roka  pracujeme s deťmi v týchto tematických zameraniach:

   Hráme a dotvárame si rozprávky

  Vyrábame si bábky, bábkulienky

  Hráme sa niekoho, na niečo

   

  Náplňou krúžku je práca s príbehmi, hrami a najmä rozprávkami, ich vyjadrenie rôznymi výrazovými prostriedkami t. j. slovom, zvukom, pohybom, spevom aj rytmom. Pri dramatickom vyjadrení využívame rôzne dekorácie, pomôcky, rekvizity, bábky. Deti ich vyrábajú z rôznorodého materiálu – papiera, desiatových vrecúšok, bábky na špilkách aj nanukových paličkách.

  Krúžok sa každoročne prezentuje na verejných vystúpeniach v našom meste aj v rámci školských projektov.

 • Vedúca krúžku

  • Zuzana Štelbaská
   vedúca krúžku