Filozofia MŠ

„Kto sa usiluje o dobro pre dobrý cieľ, nech sa oň usiluje dobrými prostriedkami.“
 • Filozofia  materskej školy je založená na týchto princípoch :

  • zmysluplne, šťastne a spokojne  prežité detstvo spojené s pocitom  bezpečia,
  • intelektový, sociálno-emotívny a psychomotorický vývin podporovaný edukačnými  aktivitami  a zážitkovým  učením,
  • otvorenosť, flexibilita, kvalifikovanosť pedagogického  zboru,  zodpovednosť za  kvalitu edukačného procesu,
  • deti  pripravené na zvládnutie rôznych životných situácií a postupný vstup do života  dospelých.

  V skratke  filozofia našej MŠ je radostné, spokojné dieťa = spokojná rodina.