Florbalový krúžok

  • Florbal je ideálna všestranná športová aktivita pre chlapcov aj dievčatá, pri ktorej kladieme dôraz na športovanie pre zdravie, priateľský a správne súťaživý kolektív. Rekreačná hra určená pre začiatočníkov aj pre pokročilých hráčov. Florbal dopĺňame aj ďalšími športovými hrami.

    Cieľom krúžku florbal je, aby si bol hráč schopný po jeho ročnom navštevovaní zahrať túto hru podľa najzákladnejších pravidiel. Na lekciách deti všestranne rozvíjajú pohybové schopnosti a zručnosti, ktoré im dajú dobré základy pre budúce prevádzkovanie nielen florbalu. Dôraz nie je kladený až toľko na výsledok hry, ako skôr na zážitky, dobrý pocit z hry a dobrú atmosféru vrátane začlenenia všetkých členov skupiny do kolektívu.

  • Vedúci krúžku

    • Kamil Zagrapan
      tréner florbalu