Gymnastická prípravka

 • Gymnastická prípravka je zameraná na rozvoj základných pohybových kompetencií. Pomocou hier a základných lokomócií sa rozvíja nie len mobilita, koordinácia a sila, ale aj tímovosť a disciplína. Taktiež sú deti vedené k zdravému cvičeniu a správnej technike základných pohybov.

  Program činností v priebehu roka je zameraný tak, aby sa dievčatá zábavnou formou zoznámili:

  • s cvičeniami rozvíjajúcimi rýchlosť, obratnosť a prirodzený pohyb
  • so základmi prosných cvičení napr. kotúľ vpred, stoj na jednej nohe
  • s koordinačnými hrami, ktoré rozvíjajú svalovú flexibilitu a správne dýchanie
  • so základnými zručnosťami s náčiním ako sú obruč, stuha, lopta
  • cvičenie s náčiním zamerané na koordináciu celého tela a súhru horných a dolných končatín
  • s cvičením na náradí – rebriny, švédska debna, lavička, balančná plocha
  • s cvičením s hudbou
  • zdokonaľovanie krokových pasáži pri nácviku spoločnej pódiovej skladby
  • cvičenia budú obsahovať prvky modernej a športovej gymnastiky

  Krúžok môžu navštevovať dievčatká vo veku 4 – 6 rokov. Stretávať sa budeme 1x do týždňa v pondelok v popoludňajších hodinách.

  Je potrebné zabezpečiť cvičebný úbor: legínky, krátke tričko, gymnastické cvičky a pevnú gumičku do vlasov.

 • Vedúca krúžku

  • Beáta Višňovská
   učiteľka

   Vedie: Gymnastickú prípravku