Hra na zobcovú flautu

  • Skupinová výučba Základy hry z fyziologického a psychologického pohľadu zvládnu deti od päť rokov. Hra na zobcovej flaute slúži ako podporná liečba pri astmatických poruchách a ako prevencia pred negatívnymi prejavmi v dýchaní dieťaťa. Počas hrania na flautu sa deti učia lepšie ovládať svoj dych a zvyšuje sa kapacita pľúc. Dôraz sa kladie na prácu prstov, na správne zakrývanie dierok, na prácu jazyka a na posadenie zobca medzi pery bez dotýkania sa zubov. Je nutné trénovať hrudníkovo – bránicové dýchanie, rozvíjať zmysel pre metro rytmiku, zlepšovať prstovú techniku, dbať na správne držanie tela, správne dýchanie – kontrolovať hlboký nádych a uvoľňovanie hrdla pri hre aj samotnom dýchaní.

  • Vedúca krúžku

    • Ľudmila Reištetterová
      učiteľka

      Vedie krúžok: Hra na zobcovú flautu.