Indické bájky očami slovenských detí

Úspechy
  • K záveru šk. roka 2017/2018 sa deti našej MŠ zapojili do celoslovenskej  výtvarnej súťaže organizovanej Spoločnosťou Slovensko – indického priateľstva pod záštitou veľvyslanectva Indie v SR. Jej cieľom  bolo získať základne poznatky o ďalekej krajine India, o jej kultúre, obyvateľoch aj tradíciách. Na základe ilustratívneho rozprávania, citového vnímania  a počúvania deti výtvarne vyjadrovali vlastné predstavy a zážitky z indickej bájky Bubon. Jej základnou ideou bolo pochopiť dôležitosť vzájomnej pomoci, aj toho, že sa nám dobré skutky v budúcnosti vrátia.  Dve deti z 4. triedy „zvončekov“ boli za svoju snahu ocenené. Za výtvarné zobrazovanie  získala cenu poroty Bianka Šurínová a druhé miesto v kategórii 6 ročných detí získal Daliborko Škvarla. Slávnostné odovzdávanie cien prebiehalo, v septembri v Bratislave, za prítomnosti jeho excelencie Harsh Kumar Jaina, indického veľvyslanca na Slovensku. Obom naším bývalým pripravkárom srdečne všetci blahoželáme.