Logopedické terapie

  • Logopédia pre deti je zabezpečená logopedičkou Mgr. V. Filičkovou, ktorá navštevuje našu MŠ 1x týždenne. Venuje sa deťom s chybami reči a s narušenou komunikačnou schopnosťou. Pripravuje pre deti a rodičov sprievodné texty pre opakovanie nácviku chybnej výslovnosti jednotlivých hlások. Logopedické terapie prebiehajú za účasti rodičov, aby aj v domácom prostredí pravidelným cvičením napomáhali rýchlejšiemu odstráneniu rečovej chyby.