Moj strom

Projekt
  • V tomto školskom roku sme doplnili edukačnú činnosť o projektové vyučovanie. Našim hlavným informačným zdrojom je samotná príroda, ktorá nám pomôže plniť úlohy celoročného projektu MÔJ STROM.

    Hlavný význam projektu je, že dieťa sa naučí poznávať, skúmať obklopujúcu realitu v okolí, v ktorom žije. Naučí sa získavať poznatky z prostredia vlastnou skúsenosťou a bude si vedieť utvárať objektívne informácie o realite. Projekt podporuje detské poznanie a nasycuje dostatočným množstvom príležitostí na skúmanie a bádanie. Rozvíja poznanie dieťaťa obklopujúcej reality v exteriéri materskej školy. Je zameraný na zaznamenávanie zmien stromov, toho, čo sa nachádza na strome, pod stromom počas štyroch ročných období. Budeme objavovať jednotu človeka s prírodou, jej ochranu a starostlivosť o ňu. V našom projekte sa zameriame na získavanie informácií vlastnou skúsenosťou a manipuláciou s reálnymi predmetmi vo svojom okolí.