MŠ CENTRUM - 2. MIESTO NA SLOVENSKU PROSLAVIS 2017

26. februára 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Dom Matice slovenskej v Žiline vypísali 19. ročník celoslovenskej súťaže školských časopisov  „PRO SLAVIS 2017„ pre deti  materských škôl, žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a školských zariadení, stredných škôl a  škôl v  zahraničí s  výučbou jazyka slovenského. Do súťaže sa zapojili školy  s  350-timi  školskými časopismi.

V I. kategórii a v konkurencii školských časopisov pre materské školy získala naša Materská škola na Námestí sv. Martina 80 v Lipanoch so svojim školským časopisom KYTIČKA prekrásne 2. miesto. Škola ho v štvrťročnej perióde edituje  už 17 rokov. Touto cestou sa chceme poďakovať p. učiteľke Silvii Kyseľovej, ale aj celému kolektívu, našim malým škôlkarom, rodičom za ich spoločnú prácu pri tvorbe našej „KYTIČKY“. Všetkým prajeme naďalej veľa tvorivých nápadov, vytrvalosti, chuti a elánu do ďalších nových čísel.

 

Mária Urbanová

Riaditeľka MŠ

2% danePozvánka na MDŽ