Naše triedy

 • Naše triedy

  Naša škola má 6 tried.
 • „Kto sa usiluje o dobro pre dobrý cieľ, nech sa oň usiluje dobrými prostriedkami.“

 • V súčasnej podobe sa proces výchovy a vzdelávania realizuje v šiestich triedach MŠ. Priestorové usporiadanie a funkčné členenie priestorov tried umožňuje deťom voľné hry, frontálne, skupinové i individuálne edukačné aktivity, oddych, osobnú hygienu a telesné cvičenia. Triedy majú vlastnú šatňu vybavenú lavičkami a šatňovými skrinkami.  V prvom prízemnom pavilóne materskej školy sa nachádza telocvičňa.

  • 1. trieda
   pani učiteľka BEÁTA a ĽUDKA
   • 26
    Počet žiakov
  • 2. trieda
   pani učiteľka MAGGIE a MAJKA
   • 23
    Počet žiakov
  • 3. trieda
   pani učiteľka MARTINA a NIKOLA
   • 22
    Počet žiakov
  • 4. trieda
   pani učiteľka BETKA a LUCIA
   • 24
    Počet žiakov
  • 5. trieda
   pani učiteľka MARIKA, SILVIA a DOMINIKA
   • 23
    Počet žiakov
  • 6. trieda
   pani učiteľka MIŠKA a VIERKA
 • Ako zapísať dieťa do škôlky?