Naši zamestnanci

spoznajte našich zamestnancov
  • Veronika Petríková
   pedagogický asistent
  • Ľubica Derfenyiová
   učiteľka
  • Petra Hovančíková
   učiteľka
  • Michaela Poliščáková
   pedagogický asistent
  • Lucia Mihalíková
   učiteľka
  • Dominika Michalíková
   učiteľka
  • Mária Urbanová
   riaditeľka školy
  • Magdaléna Fedorová
   učiteľka

   Vedie výtvarný krúžok.

  • Alžbeta Sedláková
   učiteľka

   Vedie: Turisticko-ochranársky krúžok.

  • Simona Kukučková
   učiteľka

   Vedie folklórny krúžok.

  • Silvia Kyseľová
   učiteľka

   Vedie: Tanečný krúžok

  • Ľudmila Reištetterová
   učiteľka

   Vedie krúžok: Hra na zobcovú flautu.

  • Beáta Višňovská
   učiteľka

   Vedie: Gymnastickú prípravku