NPOP2-asistentka_1

Projekt
  • Práca s deťmi v ich útlom veku (1-3) je plná úprimnosti, spontánnosti a prirodzenosti. Presne také sú tieto deti. S rešpektovaním ich emócií charakteristických pre tento vek, sme sa snažili nadväzovať na ich schopnosti a vlastnosti a vždy ich o kúsok navyšovať. Zamerali sme sa najmä na ich jemnú motoriku a teda manipuláciu v sebaobsluhe – jedenie, obliekanie, obúvanie, umývanie. A manipuláciu v konštruktívnych hrách – práca s pastelkami, lepidlom a nožnicami. Každú aktivitu sme poňali prostredníctvom hry a učením zmyslami, čo je pre deti najprirodzenejšie. Zároveň sme si vytvorili jednoduché pomôcky prispôsobené mladším deťom. Deti prejavovali radosť a pokroky v hrách, socializácií a reči. Z odpadového materiálu, či prírodnín, sme sa snažili skrášliť interiér našej triedy.

    Október

    November

    December

    Január