NPOP2-asistentka_2

Projekt
  • Práca s deťmi predškolského veku je zaujímavá, pestrá a nápaditá. Ich vek podnecuje k rozmanitej tvorbe, ktorá nie je limitovaná vekom či zručnosťami. Obzvlášť naplňujúca je, ak je v triede znevýhodnené dieťa. Aj napriek menším rozdielom medzi takými deťmi je krásne sledovať, ako taký žiak napreduje. Zdravé deti sú vnímavé a chápavé, berú iného člena triedy prirodzene za svojho a najradšej pracujú spolu. Snažili sme sa pracovať s deťmi v bežnom tempe bez prihliadania na rozdiely. Podarilo sa nám o malý kúsok zlepšiť jemnú motoriku pomocou strihania nožnicami a lepenia malých kúskov. Zamerali sme sa na zlepšenie samostatného jedenia príborom bez pomoci. Deti najviac zaujalo učenie pomocou hier, cibrenie vlastnej predstavivosti či postrehu počas pobytu vonku. Tradície našich predkov počas vianočného obdobie nám dali skvelý priestor na ich realizáciu aj v školskom prostredí a deti sa tak na chvíľu preniesli do obdobia spred 100 rokov.

    Október

    November

    December

    Január