O nás

Charakteristika školy
 • Materská škola so sídlom na Námestí svätého Martina 80 sa nachádza v centre mesta Lipany a preto ju mnohí poznajú ako Materskú školu Centrum Lipany.

  Pozostáva z troch  funkčných pavilónov – dvoch prízemných a jedného poschodového. Pavilóny sú spojené otvorenými spojovacími chodbami.

  Vlastnú školskú jedáleň materská škola nemá. Stravovanie zabezpečuje ŠJ Hviezdoslavova 1, Lipany.  Súčasťou každej triedy materskej školy sú výdajné kuchynky.

  V súčasnej podobe sa proces výchovy a vzdelávania realizuje v piatich triedach MŠ.

  Priestorové usporiadanie a funkčné členenie priestorov tried umožňuje deťom voľné hry, frontálne, skupinové i individuálne edukačné aktivity, oddych, osobnú hygienu a telesné cvičenia. Triedy majú vlastnú šatňu vybavenú lavičkami a šatňovými skrinkami.  V prvom prízemnom pavilóne materskej školy sa nachádza telocvičňa.

  Neoddeliteľnou súčasťou materskej školy je školský dvor s trávnatou plochou a detským ihriskom, ktoré je vybavené rôznymi preliezkami, kolotočom, pieskoviskom, drevenými stúpačkami, kvetinovými záhonmi.

  Aj keď je materská škola umiestnená v centre mesta, od prachu a hluku cesty ju chráni výstavba panelových domov a trávniková alej. Z východnej strany máme k prírode bližšie. Okolo preteká potok Kameničanka.

  Bohatá zeleň v meste Lipany, blízkosť rieky Torysa, historické centrum, „storočná“ lipa na námestí, blízke kopce – Kopanina, Kapituľa, Balaška…poskytujú mnoho podnetov k pozorovaniu a skúmaniu prírody. A preto aj vzdelávací program našej materskej škola má svoje opodstatnenie v názve Školský vzdelávací program Dieťa ako súčasť prírody.