Zdravý úsmev

  • Zdravý mliečny chrup je nielen základom zdravého úsmevu v ďalšom živote. Má totiž dôležitú úlohu – drží miesto pre trvalé zuby, umožňuje naučiť sa správne artikulovať a nešušlať. Schopnosť stravu dobre požuť majú na starosti tiež zdravé zuby. Preto ani v materskej škole nepodceňujeme starostlivosť o zúbky a plníme úlohy projektu Zdravý úsmev.

    Zámerom  je hravou formou vštepiť deťom základné vedomosti o zuboch, o tom ako ich udržať zdravé a naučiť deti úplnej zručnosti pri čistení zubov. Opakovaním praktických cvičení deti získavajú dôležité vedomosti a aj zručnosti pri realizácii starostlivosti o zdravie zubov a ďasien. Naučia sa , že je dôležité prevziať zodpovednosť za zdravé zuby do vlastných rúk.

    Deťom ponúkame mnoho činností a aktivít so Zúbkovou vílou a Zubožrútom, prezentácia videorozprávok, čítanie príbehov, podporovanie zdravej výživy, vykresľovanie pracovných listov, no najdôležitejšie je fixovanie správnej techniky čistenia zúbkov.