Športový krúžok

 • Cieľom športového krúžku je vzbudiť u detí záujem o pravidelnú športovú činnosť, mať radosť z pohybu, pochopiť význam pohybu pre svoje zdravie, učiť deti podriaďovať osobné záujmy záujmom kolektívu, budovať medziľudské vzťahy, vôľové vlastnosti a záujem o zvyšovanie športovej výkonnosti.

  Športový krúžok je zameraný na vytváranie pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám a športovaniu, získavaniu základných pohybových zručností v športových hrách a v atletike. Činnosť športového krúžku podporuje morálny a emocionálny vývin, i rozvoj  kognitívnych poznatkov.

 • Vedúca krúžku

  • Anna Tomaščíková
   učiteľka

   Vedie: Športový krúžok