Sprievodca MŠ

 • Vážení rodičia!

  Sprievodca materskou školou Vám pomôže dozvedieť sa podstatné informácie pri prvom kontakte so školou.

  Prvý deň v materskej škole

  Vaše dieťa potrebuje v prvý deň nasledovné:

  • vhodnú obuv – zapínacie sandále;
  • pyžamo;
  • náhradné oblečenie (najmä u najmladších detí; u ostatných detí podľa zváženia rodiča);
  • uterák ( s uškom);
  • posteľné oblečenie (škola ponúka oblečenie na prepožičanie);
  • hrebeň, zubnú kefku, zubnú pastu, pohár;
  • fotokópiu zdravotného preukazu;
  • farbičky (najlepšie PLASTYCOLOR).

   

  VŠETKY VECI JE POTREBNÉ OZNAČIŤ  MENOM DIEŤAŤA!

  Prevádzka MŠ

  Prevádzka materskej školy začína  o  6. 30 hod. a končí o 16. 30 hod.

  • od 6. 30 – 7. 00 hod. a od 16. 00 – 16. 30 hod. sa deti schádzajú v tzv. zbernej triede                (1. pavilón od vstupnej časti MŠ);
  • od 7. 00 hod. do 16. 00 hod sú deti v triedach, do ktorých boli zaradené (podľa sprístupnených  zoznamov);

  Úhrady spojené s pobytom dieťaťa v materskej škole

  1. príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy (školné)
  • celodenný pobyt – 7 € /1 mesiac
  • poldenný pobyt – 5 €/1 mesiac
  1. výška stravného – 1. 12 €/1 deň

  Ďalšie pokyny:

  1. Rodič je zodpovedný za to, že odovzdá dieťa do materskej školy zdravé! Je povinný pravdivo informovať o celkovom i aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa – oznámi učiteľke každú zmenu v domácom prostredí: nechutenstvo, zlý spánok, bolesti akéhokoľvek charakteru …. a pod.  Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav  nie je vhodný na prijatie do kolektívu detí.
  2. Rodič privedie dieťa do MŠ najneskôr do 8. 00 hod., pokiaľ sa s triednymi učiteľkami nedohodne ináč, nakoľko sa o 8. 00 hod. sa pavilóny  MŠ uzamykajú z  dôvodu zabezpečenia proti krádeži. Dieťa pri príchode do materskej školy rodič, či iný rodinný príslušník,  odovzdá osobne učiteľke.
  3. Ak predpokladaný čas neprítomnosti dieťaťa v materskej škole je 14 a viac pracovných dní, rodič oznámi túto skutočnosť triednej učiteľke, či riaditeľke materskej školy.
  4. V materskej škole je zákaz podávania akýchkoľvek liekov!
  5. Rodič je povinný sledovať aktuálne oznamy v šatni, zaujímať sa o dianie v MŠ!
  6. Na prezúvanie odporúčame zakúpiť obuv  fixujúcu členok, najlepšie sandále.

   

  STRAVA – odhlasovanie zo stravy

  Čo robiť, ak dieťa nenastúpi 1. deň do MŠ

  Rodič najneskôr do 7. 30 hod. dňa neprítomnosti dieťaťa nahlási túto skutočnosť na telefónnom čísle 051/4572 439. Po uvedenom čase sa dieťa zo stravy už odhlásiť nedá – sú to pokyny riaditeľky  školskej jedálne, z ktorej je strava do MŠ dovážaná.

  Odhlásenie zo stravy – ďalšie dni

  Prípadné ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa ohlási rodič materskej škole, predovšetkým z dôvodu odhlásenia zo stravy:

  • vopred niekoľko dní ;
  • najneskôr v daný deň neprítomnosti do 7. 30 hod.

   a to na telefónnom čísle, ktoré dostane od tr. učiteliek v 1. deň nástupu dieťaťa do MŠ – sú to telefonické kontakty priamo do triedy, do ktorej je dieťa zaradené.

  Náležitosti týkajúce sa stravy dieťaťa môžete konzultovať s  riaditeľkou ŠJ so sídlom na  ZŠ Hviezdoslavova 1 v  Lipanoch p. M. Čarnogurskou, telefón: 051/4572 313.

  Prvé dni v materskej škole

  Niektoré deti sa s nástupom do kolektívu vyrovnávajú v priebehu prvých dní , iné sa na nové prostredie adaptujú aj za niekoľko týždňov. Je  potrebné si uvedomiť, že dieťa prichádza do neznámeho prostredia, nevie sa orientovať v nových priestoroch, musí sa prispôsobiť novému režimu, pravidlám, nedostáva sa mu toľko pozornosti ako keď je s Vami. Kým sa dieťa v novom prostredí  začne cítiť bezpečne je proces náročný, ktorý potrvá určitý čas.

  Ako pomôcť dieťaťu k úspešnej adaptácii

  • dovoľte mu po dohode s učiteľkou priniesť si obľúbenú hračku;
  • zbytočne nepredlžujte rána s plačúcim dieťaťom v šatni, prejavte mu porozumenie, presvedčte ho, že ho máte radi a že preňho prídete a odovzdajte ho učiteľke;
  • zostaňte po celý čas pokojní, nepreukazujte nepokoj;
  • dôverujte učiteľkám v triede;
  • neporovnávajte dieťa s inými deťmi, najmä s tými, ktoré neplačú, naopak usmievajú sa, rešpektujte jeho pocity;
  • povedzte mu pravdu –  … idem do práce; ….budem doma upratovať; … starať sa o súrodenca a pod.
  • komunikujte s dieťaťom o tom, čo sa v materskej škole dialo, ale nenúťte ho rozprávať ak nechce (buďte trpezliví, po čase to príde samo);
  • prejavujte mu výhradnú dôveru, že je šikovné, že to zvládne, že sa naučí aj to, čo sa mu doteraz nedarí;

  Pripravte sa dopredu

  Ešte pred nástupom do materskej školy oboznámte dieťa na prechádzke s budovou školy, pozorujte deti na dvore, hovorte s ním o tom, čo v materskej škole robia, povedzte mu, že      aj ono pôjde medzi ne, bude sa tam hrať, učiť sa nové pesničky. Nezľaknite sa, ak dieťa nemalo spočiatku problém s adaptáciou, tešilo sa do materskej školy a po čase ju začne odmietať. Aj toto je prirodzený prejav niektorých detí, pre ktorá je všetko zaujímavé, nové a tešilo sa na materskú školu. Po čase nemusia akceptovať obmedzenia, takže tento  protest u nich prichádza oneskorene. V  živote  budú  na deti striehnuť iné zmeny,  bude  sa musieť

  vyrovnať s rôznymi situáciami, teda už v tomto veku bude mať novú skúsenosť a môže ju zvládnuť úspešne za Vašej pomoci a pochopenia.

   

  Vážení rodičia,

  dobrá spolupráca môže byť iba vtedy, ak neviazne rozhovor rodič – učiteľ. Uprednostňujeme osobné  rozhovory, ktoré prinášajú riešenia. Nestačí iba kritizovať a neprinášať žiadne riešenia. Iba informovaný rodič má právo posudzovať školu svojho dieťaťa. Majme všetci zainteresovaní na pamäti, že všetko čo je správne a dobré je pre dobro Vášho dieťaťa.

  V popredí je dieťa, ktoré sa učí ako má byť dobrým, úctivým, láskavým, múdrym človekom a to sa naučí iba od nás dospelých, ktorí mu budú príkladným vzorom v každej situácii.

   

                                                                                                                                                                                            Mgr. Mária Urbanová

                                                                                                                                                                                                  Riaditeľka MŠ