Projekt VODNÁ KVAPKA

Máš len jeden život, tak si ho chráň!
 • Často sa hovorí, že voda je základom života. Na Slovensku je vo všeobecnosti vodných zdrojov zatiaľ dostatok, napriek tomu nie sme v pozícii, aby sme s ňou mohli nerozumne nakladať. Aj u nás sú oblasti (juh stredného a východného Slovenska), kde sa v čase leta vyskytujú obdobia sucha.

  Vo väčšine domácností však stačí otočiť kohútikom a pitná voda tečie kedykoľvek a koľko len chceme. Mnohí to pokladáme za úplnú samozrejmosť. A možno práve preto je náš vzťah k vode ľahostajnejší ako v krajinách, kde je vzácna. Napriek dostatočnému množstvu kvalitných vodných zdrojov zostáva problémom jej znečisťovanie, ku ktorému prispieva svojou troškou každý z nás.

   ŠPECIFICKÉ CIELE INTEGRATÍVNEHO HROVO – EDUKAČNÉHO PROJEKTU VODNÁ KVAPKA ROZVÍJANÉ NA ELEMENTÁRNEJ ÚROVNI:

   Uvedomiť si význam kvality a množstva vody pre zachovanie života na Zemi .

  1. Získať základné poznatky o kolobehu vody v prírode.
  2. Snažiť sa prispieť k efektívnemu využívaniu vody v domácom i školskom prostredí.
  3. Chápať proces čistenia odpadových vôd na elementárnej úrovni a aktívne sa podieľať na vyhľadávaní a odstraňovaní škodlivých faktorov ovplyvňujúcich kvalitu vody(odpadky a pod.) v prírode.
  4. Objavovať vzťahy medzi objektmi v prírode skúmaním vlastností vody.