Zápis do MŠ

 • Žiadosti prijímame 2 spôsobmi :

  1. V MŠ od mája 2020 do 15. mája 2020

      za týchto bezpečnostných podmienok:

  • používanie rúšok;
  • odstup od prijímateľa prihlášok: 3 metre.

  2. Prípadne žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie zašlite poštou na adresu

  Materská škola

  Námestie sv. Martina 80

  082 71 Lipany

  Žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie nájdete TUŽiadosť o prijatie do MŠ NOVA;

   

  Rozhodnutia o prijatí/neprijatí  budeme zasielať do 15. 6. 2021.