Želkova škôlka

Projekt
 • CIEĽ: výchova a vzdelávanie detí v oblasti dopravnej výchovy.

  HLAVNÉ ZAMERANIE: oblasť bezpečnosti, prevencie a ochrany zdravia a života ľudí v spojitosti s cestovaním vo vlakoch a správaním sa na/a v blízkosti železničných tratí.

  EDUKAČNÝ MATERIÁL: ilustrovaná kniha Želkova škôlka a detský animovano-dokumentárny seriál na DVD.

  Ich zámerom je primeraným spôsobom varovať deti pred nebezpečenstvami, ktoré im hrozia, keď nebudú dodržiavať predpisy a zákazy na trati a vo vlaku, poukázať na možné následky ich neuvážených činov a poučiť ich, ako sa majú správať, keď cestujú vlakom.

  Hlavnými hrdinami sú dvaja kamaráti – zajko Ajko a ježko Želko. Zajko predstavuje deti, ktoré svojím či už zlomyseľným alebo neuváženým správaním ohrozujú život svoj a iných ľudí alebo spôsobujú nemalé materiálne škody. Zajko sa v každom diele zapletie do nebezpečného dobrodružstva, ktoré sa, nebyť rôznym šťastným náhodám, môže skončiť tragicky. Zajko nie je zlý, je len trochu nepozorný a pojašený. Ako veľa detí, ani on si neuvedomuje dôsledky svojich bláznivých huncútstiev. Múdry ježko ho vždy poučí, a prostredníctvom neho aj detského diváka, ako sa má nabudúce správať a čo môže svojím nezodpovedným konaním spôsobiť. Približne 4 minútová animovaná časť je doplnená o 4-minútovú dokumentárnu časť, kde budú môcť deti názorne vidieť všetko okolo problematiky daného dielu (napr. ako prechádzať cez železničné priecestie, ako vyzerajú železničné mosty, tunely, ako sa opravujú vlaky, atď.).

  Primárne je projekt určený pre deti v predškolskom veku. Vďaka svojmu tematickému zameraniu a vizuálnemu spracovaniu je však vhodný aj pre staršieho detského diváka. Sekundárne je projekt určený pre pedagógov a rodičov detí ako vhodný edukačný materiál pri dopravnej výchove. Takisto chce projekt osloviť aj dospelých a nastaviť im zrkadlo, pretože práve oni sú často zlým príkladom pre deti tým, že sami nerešpektujú bezpečnostné nariadenia a dávajú tak nevhodný príklad svojim deťom.

   

  PLÁN AKTIVÍT

  1. Prezentácia DVD Želkova škôlka

            1. č. Zajko Ajko a železničná trať

  • zoznámiť sa s históriou vývoja vlaku od parnej lokomotívy do dnešnej podoby supermoderných vlakov, využitie osobnej a nákladnej dopravy;

            2. č. Zajko Ajko má narodeniny

  •  poškodzovanie vlakov – trhanie sedadiel, písanie a kreslenie je zakázané;

            3. č. Zajko Ajko na rybách

  •  poukázať na nebezpečenstvo vstupovania na koľaje a železničné mosty;
  1. užívanie pohybovýchdramatických hier s dopravnou tematikou v rôznych organizačných formách v priebehu školského roka.
  2. Spoznať základné železničné značenie – dopravné značky, závory, signalizačné zariadenie (svetelnézvukové).
  3. Návšteva železničnej staniceLipanoch, pozorovať železničný ruch, rozhovor s výpravcom.
  4. Hry so stavebnicamiskladačkami rôzneho druhu – stavanie mostov, viaduktov, železničnej stanice.
  5. Vyrobiť maketu vlaku, lepiť obrázkové panely, zhotoviť železničné značky využitím odpadového materiálu.
  6. rámci vyhláseného Európskeho dňa bezpečnosti na železnici, bude v priestoroch MŠ inštalovaná výstavka detských prác na tému „Naša železničná stanica.“

  Ilustrovanú knihu Želkova škôlka si môžete prelistovať pomocou ponúknutých tlačidiel umiestnených dolu pod logom ŽSR.

  Projekt realizuje LAVAS, o. z.

  Hravé tvorenie s prvkami artefiletiky:

  • artefiletika je hravé výtvarné a dramatické tvorenie
  • hra s farbou, tvorenie objektov a spoločné diela
  • hra na rôznych umelcov /v našom prípade -sochárstvo, maliarstvo, tvorenie Land Art-vychádzka do prírody/

  V artefiletike nie je cieľom konkrétna vec napr. vzniknutý obrázok. Cieľom je prežívanie, vďaka čomu môžeme lepšie spoznať seba i druhých. Chceme sa hravo naučiť niečo nové.